Header Stichting Aangepast Paardrijden

Lees meer

100PK Onbeperkt in galop!

Stichting Aangepast Paardrijden Klein Hermana

Stichting Aangepast Paardrijden 'Klein Hermana' is gevestigd in het Friese dorp Minnertsga. Met een eindeloos uitzicht over de prachtige landerijen is het een plek waar rust en ruimte heel natuurlijk zijn. De naam heeft te maken met de state die hier in de 16e eeuw heeft gestaan, genaamd Klein Hermana, de poort in het logo was de entree van de state.

Het initiatief SAP 'Klein Hermana' is een startende stichting waarbij individuele of groepslessen aangeboden worden, zowel op als naast het paard. Er wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan mensen, die vanwege hun fysieke en/of mentale situatie geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere paardensportvoorzieningen. De stichting is gevestigd binnen Welzijnscentrum voor Mens en Paard Klein Hermana in Minnertsga. Het is bijzonder mooi om te zien wat voor band er geschept kan worden tussen ruiter en paard met daarbij niet te vergeten het therapeutisch effect hiervan. De initiatiefneemster achter deze stichting is Simone Snijder. Zij heeft alle opleidingen gevolgd die nodig zijn om haar passie uit te kunnen voeren, namelijk een harmonieuze samenwerking tussen ruiter en paard. Om het aangepaste paardrijden betaalbaar te houden is er een stichting opgericht met een vrijwillig bestuur. De stichting is onafhankelijk en beoogt geen winstoogmerk.

Bij SAP ‘Klein Hermana’ staat het plezier beleven in de omgang met het paard en de instructrice voorop. Daarmee wordt een basis gelegd waarin de klant en het paard vertrouwd worden met elkaar. Vanuit dit vertrouwen zoeken we samen naar mogelijkheden die bijdragen aan groei en ontwikkeling (Dit kan zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied en is voor elk mens verschillend). Om deze missie te verwezenlijken zijn veiligheid, acceptatie en professionaliteit de basis van ons werken. Aandacht voor de combinatie van ruiter en paard staan bij alle activiteiten centraal. Wij streven er naar dat de ruiters zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en met plezier regelmatig een bezoekje aan hun trouwe viervoeter komen brengen. Door het contact met het paard kan een nieuwe wereld worden ontdekt. Wat misschien eerder onbereikbaar leek, kan bij SAP ‘Klein Hermana’ werkelijkheid worden.

Doel van de stichting
Individuele of groepslessen aanbieden, zowel op als naast het paard, met daarbij ondersteuning en begeleiding voor mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of geestelijke situatie geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere paardensport.

Initiatiefneemster
Simone Snijder wist op 13 jarige leeftijd dat zij 2 passies bij elkaar wilde brengen. Namelijk mens en paard. Op dat moment was zij vrijwilliger op een manege voor aangepast paardrijden. Na de Havo heeft zij in 2009 besloten om een HBO studie te volgen Bachelor of Social Work (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening). Tijdens deze opleiding heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met kwetsbare mensen die hun weg zoeken in het leven. Zij vergezelt deze mensen en zoekt samen met hun naar mogelijkheden in het dagelijkse leven, maar ook om hun dromen waar te maken. Zij heeft een grote vakinhoudelijke kennis, is bevlogen en laat zich niet afleiden! Zij is afgestudeerd in de richting Paardenhulpverlening en Outreachend Maatschappelijk Werk. De combinatie van haar HBO opleiding en Instructeur Aangepast Paardrijden maakt Simone als instructrice onderscheidend.

Stichting Aangepast Paardrijden 'Klein Hermana'
Hearewei 6 
9047 VA  Minnertsga
Tel. 06-51067821
E-mail stichting@kleinhermana.nl
www.kleinhermana.nl/stichting

Terug naar Maneges