100PK

Samen kunnen we meer!

Lees meer

100PK Onbeperkt in galop!

100PK symposium geslaagd!

100PK symposium geslaagd!

Op woensdag 26 oktober 2016 heeft het 100PK symposium plaatsgevonden in Manage Onder de Linde in Beetsterzwaag. Dit symposium werd georganiseerd om professionals, deskundigen en behandelaars te overtuigen van de positieve effecten van het paardrijden op jongeren met een beperking. Gedurende deze dag waren er lezingen van onder andere prof.dr. Erik Scherder (bekend van DWDD) en van dr. Heleen Reinders en drs. Marja Meinsma.

Lezingen
In een tweetal interessante lezingen werd uitleg gegeven aan de deelnemers over de therapeutische werking van paardrijden op jongeren met een beperking. Onderzoeken hebben directe relatie aangetoond tussen lichamelijke activiteit en de activiteit en werking van de verschillende hersennetwerken. Prof. dr. Erik Scherder gaf in zijn interactieve presentatie een uitgebreid beeld van de directe relatie tussen lichamelijke (in)activiteit, cognitie en gedrag. Ook gaf hij de aanwezigen van het symposium enkele opdrachten om te ervaren hoe verschillende hersenhelften met elkaar samenwerken. Dr. Heleen Reinders en Drs. Marja Meinsma hebben uitleg gegeven over wat paardrijden betekent voor jongeren met een beperking. Tijdens deze lezing werd allereerst een update gegeven wat paardrijden kan betekenen voor deze doelgroep en wat hierover bekend is uit onderzoek. Vervolgens is er ook ingezoomd op patiënten die inmiddels baat hebben bij het paardrijden, waarom dit werkt bij hen en wat er gebeurd met de houding en balans van de jongere wanneer er wordt paardgereden. Ook is er aandacht besteed aan welke reactie de beweging van het paard uitlokt op de motoriek van de jongeren. 

Workshops
Aansluitend op de lezingen vonden er diverse workshops plaats om de deelnemers nog meer inzicht en kennis te geven over de positieve effecten van het paardrijden op jongeren met een beperking, zoals onder andere paardrijden kijken en zelf ervaren, ontdekken wat huifbedrijden precies is en de therapeutische effecten van paard op ruiter. Dit symposium is georganiseerd door het Foppe Fonds en werkt samen met een 5-tal FPG maneges in het project ‘100PK – onbeperkt in galop’. Hiermee wil het Foppe Fonds minimaal 100 jongeren met een beperking laten paardrijden, vanwege de positieve effecten van het paardrijden. 

Nog even nagenieten?
Op onze Flickr-site kunt u alle foto’s vinden die tijdens het symposium zijn gemaakt.

Sponsoren en vrijwilligers 
Heleen Reinders, Marja Meinsma, Erik Scherder, Bart Maats, Rixt van der Horst, Limburgia Vlaaien, Bloembinderij Thijs Pruisscher, Safety Company, Manege de Baander, Linda Koelstra, Poiesz, Sushilla Fotografie, Arie Bruinsma Fotografie, Zieme Communicatie, Univé Dichtbij, JCI Heerenveen, Revalidatie Friesland, School Lyndensteyn, PKN Kerk Beetsterwaag-Olterterp, Catering Thom Gabie van Baars, Ars Musica Friesland, NIGW, Active Productions, Slager Events, Sprog & alle vrijwilligers van de vijf FPG-maneges.

Terug naar Nieuws