100PK

Samen kunnen we meer!

Lees meer

100PK Onbeperkt in galop!

Talant en manege onderzoeken therapeutisch effect paardrijden

Talant en manege onderzoeken therapeutisch effect paardrijden

Talant en Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag onderzoeken met een pilot of paardrijden behalve leuk, ook therapeutisch is. De pilot is bedoeld voor Talant-cliënten met gedragsproblematiek. Het project ‘100PK – Onbeperkt in galop’ van het Foppe Fonds was de inspiratie voor de pilot.

Contact met een paard, bewegen en bewogen worden op een paardenrug, warmte, het buiten zijn, de geur van hooi: veel cliënten van Talant genieten wekelijks van het paardrijden bij Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag. Dat is belangrijk binnen vrijetijdsbesteding en welzijn, maar het contact met paarden kan ook therapeutisch werken. Dat onderzoeken we met een pilot die momenteel loopt in samenwerking tussen Talant en Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag.

Pilot
We willen in deze pilot drie cliënten kennis laten maken met paarden en het paardrijden, die gewoonlijk niet zo makkelijk naar de manege kunnen. De cliënten zijn afkomstig van locaties in Beetsterzwaag en Drachten. De pilot duurt een half jaar en iedere zes weken stroomt er een nieuwe cliënt in. De behandelaar (gedragskundige in dit geval) van de cliënt zet de doelen uit die passen binnen de behandeling van de cliënt. De gedragskundige die verbonden is aan de pilot vertaalt de doelen richting de instructrice van de manege. Ook zal deze gedragskundige de doelen mee-evalueren en zich bezighouden met de meetbaarheid. Door middel van onder andere videobeelden die worden gemaakt, willen we de behandeldoelen evalueren. Zo kunnen we de kennis die we opdoen met de pilot gebruiken bij de verdere ontwikkeling van dit concept.

Succeservaringen
De pilot is bedoeld voor cliënten van Talant die een verstandelijke beperking hebben in combinatie met gedragsproblematiek. Dit zijn veelal cliënten die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Voor hen is het (nog) niet haalbaar om zelfstandig of met een begeleider naar de manege te komen om daar te worden begeleid door een voor hen ‘vreemde’ vrijwilliger. Zij hebben een bekende begeleider nodig die hen vertrouwen en veiligheid geeft. Voor deze cliënten zijn we geneigd de wereld klein te houden, terwijl het goed is ze te stimuleren in een andere omgeving, zodat zij ook hierin vertrouwen en succeservaringen op kunnen doen. Voor deze cliënten kan het paardrijden van grote waarde zijn. Denk aan het contact met het paard, het plezier, het opbouwen van zelfvertrouwen en het verbeteren van de sensomotorische integratie. 

Foppe Fonds: Project 100PK – Onbeperkt in galop
Het idee voor de pilot is ontstaan op het symposium ‘100PK - Onbeperkt in galop’ waarmee het Foppe Fonds zich ten doel stelt om 100 kinderen met een beperking in het zadel te helpen. Door het paardrijden worden kinderen met een beperking rustig, leren ze balans houden en stimuleert het hun ontwikkeling. Ze beleven er ook erg veel plezier aan en het laat ze stralen. Voor onze cliënten heeft het Foppe Fonds het leeftijdscriterium uitgebreid naar jong volwassen cliënten. Het Foppe Fonds en de Hendrik en Anne Bosma Stichting geven  financiële ondersteuning aan deze pilot.

Martine Elsinga,
gedragskundige Talant

 

Terug naar Nieuws