100PK

Samen kunnen we meer!

Lees meer

100PK Onbeperkt in galop!

Therapeutisch paardrijden voor kinderen met DCD

100PK symposium geslaagd!

Op woensdag 13 september 2017 is Revalidatie Friesland gestart met therapeutisch paardrijden met een groep kinderen met DCD. Een jaar geleden vond het zeer succesvolle symposium aangaande het project ‘100PK- onbeperkt in galop’ van het Foppe Fonds plaats. Dit symposium werd georganiseerd om de positieve effecten van het paardrijden op jongeren met een beperking te laten zien. Dat het symposium in die opzet geslaagd is blijkt uit het feit dat het een inspiratiebron is geweest voor het project therapeutisch paardrijden voor kinderen met DCD.

Wat is DCD?
Kinderen met DCD, Developmental Coördination Disorder, hebben te maken een achterblijvende motorische ontwikkeling. Een kind met DCD is minder vaardig in het dagelijks handelen en bewegen (zoals aan- en uitkleden, fietsen, zwemmen, tekenen, knippen en schrijven). Daarnaast kunnen er ook problemen zijn op het gebied van spraak, taal, gedrag, leren, concentratie en gevoel van eigenwaarde. Kinderen met DCD hebben hierdoor moeite om mee te doen met leeftijdsgenootjes. Ook blijken ze minder vaak mee te doen aan (groeps) activiteiten en kiezen veelal voor minder inspannende activiteiten. 

Therapeutisch paardrijden
Onder supervisie van een revalidatiearts heeft de groep DCD kinderen, naast het therapeutisch paardrijden, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Ook een maatschappelijk werker en een psycholoog en/of orthopedagoog is betrokken. Tijdens alle therapieën wordt er gewerkt aan het gevoel van zelfwaardering, eigenwaarde en het aanleren en toepassen van een passende leerstrategie. En niet te vergeten; het verbeteren of aanleren van motorische vaardigheden. Per kind kan het accent in de behandeling anders zijn. Ook tijdens het therapeutisch paardrijden wordt aan bovenstaande doelen gewerkt. Door het geleerde bij de reguliere therapie in een andere situatie toe te passen, bijvoorbeeld tijdens het paardrijden, helpt dit bij het toepassen van het aangeleerde. Doordat het kind steeds meer zelfstandigheid krijgt en positieve ervaringen opdoet heeft dat weer een positief effect op de zelfwaardering van het kind. Daarnaast kan er gewerkt worden aan het verbeteren van motorische vaardigheden door: rompbalans, lichaamsbesef, inzet van de armen en conditie of kracht . 

Het meten van effecten van therapeutisch paardrijden
In een periode van twaalf tot achttien weken rijden de kinderen een uur per week paard. Een kinderfysiotherapeut stemt wekelijks af met de instructrice van manege om de voortgang te evalueren. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van therapeutisch paardrijden bij DCD. Aan het begin en aan het eind van de periode van het therapeutisch paardrijden worden er daarom vragenlijsten door de kinderen en ouders ingevuld. Op deze manier worden er gegevens verzameld, zodat de effecten kunnen worden onderzocht. De verwachtingen zijn, op basis van de praktijk, dat het paardrijden zeker een positief effect heeft op kinderen met DCD. De kinderen hebben inmiddels zes keer gereden en zijn erg positief. Ze vinden het niet alleen erg leuk, maar zijn ook trots dat ze iets nieuws leren!  

Over Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt.  Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk. 

Terug naar Nieuws